התיאוקרטיה הסוציאליסטית

39.00

Category: Tag:

Description

מטרתו של ספר זה היא להציג טיעון בעד מדינה יהודית דתית. דעת המחבר היא כי הקמת מדינה כזאת היא חיונית, לא רק להישרדות העם היהודי, אלא גם לאידיאלים ולערכים שהעם שלנו מוקיר ושמאוימים היום בעולם כולו

בעולם הנשלט יותר ויותר על ידי כוח וכסף, צריך להיות אי של שלום – בחברה צרכנית המגיעה להרס עצמי בגלל תאווה מיותרת לרכוש חומרי, צריך שיהיה מקום עם ערכים אמיתיים. כאשר הצדק מבוסס, לא על כבוד האדם וחרותו, אלא על עושרו ורכושו – ישנו צורך קיומי במקלט של צדק של אלוהי

המחבר מציע אפוא, את האבולוציה הטבעית של המדינה היהודית למדינה המבוססת על האמת האולטימטיבית של ההלכה היהודית; שהמדינה הזאת תהיה מרכז לדתות העולם – בעידן שבו כל דת, כמעט נתונה לחסדיה של הריק הרוחני של חיי היומיום בחברה צרכנית חסרת אנושיות. הכותב ממשיך ואומר, כי תיאוקרטיה כזאת, חייבת להיות סוציאליסטית: על ערכי האמת והצדק, להתממש בחיי היומיום של מדינה דתית אידיאלית זו. כדי להשיג מטרה זו, הרבה מהקיים בהלכה היהודית יהיה זקוק – כאשר החברה הגיעה לשלב התפתחותי הזה – לתיקון (בעיקר בנושאי ממון). במדינה צודקת ושוויונית באמת, שבה אנשים משוחררים מהחטא והמאבק של הקיום החומרי, הביטול המוחלט של אמצעי חליפין, הוא הכרח כיעד סופי

הכותב מקווה, שגם ל התיאוקרטיה הסוציאליסטית, שהוא התפתחות ממדינת ישראל הציונית, תהיה השפעה פוליטית חיובית. הסופר מאמין, כיהודי, שהדת היא הבית האמיתי של הסוציאליזם

האמונה והאמון באלוהים אחד, בהכרח מרמזים על זיקה לצדק ולאמת בחיי היומיום של האדם. תיאוקרטיה יהודית עשויה, אם כן, להוכיח שהיא המודל, הן של המדינות הקומוניסטיות והן של
הדמוקרטיות המערביות, של מדינה סוציאליסטית שהיא חופשית ולא מדכאת. שכן, אין ספק, הדת היא הדרך הטובה ביותר להגן על חירותו האישית של האדם: וחוקי האל, הערובה הטובה ביותר ל’זכויות האדם’ שיש לנו

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “התיאוקרטיה הסוציאליסטית”